dicord twitter

News

Information on sanctions related to abnormal cash transactions
Notice
Information on sanctions related to abnormal cash transactions
크리티카
  • 2022.12.28
  • 5347
Hello. This is Kritika Global.

We inform you about abnormal cash transaction accounts that will be restricted from using the game today.

Please note that abnormal cache purchases and transactions may result in maximum permanent game usage restrictions.

Thank you.


[Account List]

estuline

dddawdw

maxemente

michobon

marchela

dfwafrew

gtgu

Dwafawdawzdaw

Dwafwafawd

Dawfawdawdfgg

awawfdwfawd

5663adaw

fdawfawazw

dafwadzddf

dwafawsdaz

wdafaz

dawd51z

dawfaw5d1

awfdawfazwd

dawfawdzwsawd

Dawfadwz

awdfasawdz

kiritue

211dwadad

4545fwasdw

dawfawsdaw5

2345dawdzxa

kekeke1

keke2123123

biscotela

dwafwa1

51

dawfaw20d1

keieie12

Dwaf56f1awd

2dawdaw

dawfawz

Dwafadz

dawadzxwad

dawawdazwd

bersina

dawfawdzd

dwafawdz

Dwafawdaws

dawfadzwd1

dawfafwad

efdawdwd

Cae58f41aw5d15

dawdazwdwa1

dawf32awd13aw

dawfawsd1

qwdwadwa1

wfawdazwd1

xawfafwd2

zadwafawd1

dafawdfw2

dawfawdzwd2

dawfadwd1

dawfwadzd1

dawfawdwd1

fawfdwadz1

dawfawdazaw

dwafawd5aw1

352132fadawd

dWAFAWD12

dawfawdazwd1

dadwafawd02

dawfawdazwd13

awfawdawd1

dwfadawfaw2

dawfawsdwa1

5151xcasca

51wdafadawd

2132dawdaw

wafawdawdawd

awdaw1daw

fwdadwdawd1

Dwaf2aw1fa32wd

dawfawd1

Dwafawdawd1

dawfawdawd1

awfawdawdawd2

fwadawd1

dadawdawdwa4

Dwdawawfad1

dawffawdaw1

wdafawdawd2

dawdawdaw1

Dawawfawdaw1

afawdawdf1

Dawfawdawdawf1

awdawfawdd2

Pirtule

dawfadazawd1

wafawdawe2

dawfawdaw1245

1dwadfawfaw

dafawdaw1

dadawfawdw

wdadawdawd23

dwafawdazwd1

Dawfadwdd1

dawfawdwe1

awfwadaw2

dawfazdaw1

cadawxzdwa

dawdawdawd2

awfadazwd1

fsfxadw4

zwdaswdawe

dawfwadw2

dawfazwfdwd1

dawfazwdwa1

zdqweradza1

sAWDAWZWD1

zwdadawr3e

awdadawd2

zadawsdwdw2

zazdawedawe2

zwdzadw2

3132dcasdwa

zadwadawzwd

421215khnk

adwszwdawe

zadwadawe1